کلینیک کاردرمانی و گفتاردرمانی ارکید


توانبخشی به مجموعه اقداماتی گفته می شود که با هدف کمک به ارتقا سلامت ، پیشگیری از بروز بیماری و تشدید ناتوانی و بهبود کیفیت زندگی افراد ارائه می شود.

بسیاری از افراد از کودکان خردسالان به دلیل بیماری های مادرزادی تا افراد سالمند بدلیل شرایط ناشی از افزایش سن نیازمند خدمات توانبخشی هستند و با توانبخشی مناسب و به موقع می توانند زندگی بهتری داشته باشند. بنابراین هر فردی ممکن است در دوره ای از زندگی خود ، پس از آسیب ، جراحی ، بیماری یا بیماری ، یا به دلیل کاهش عملکرد ناشی از افزایش سن ، نیاز به توان بخشی داشته باشد.

توانبخشی به عنوان مجموعه ای از مداخلات طراحی شده برای بهینه سازی عملکرد و کاهش ناتوانی در افراد دارای معلولیت و ناتوانی گفته می شود.

توانبخشی به کودک ، بزرگسال یا فرد مسن کمک می کند تا حد امکان در فعالیتهای روزمره استقلال داشته باشد و با مشکلات کمتری زندگی کند.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
این فیلد را پر کنید
فهرست